Thông tin truyện Nghịch Tỷ Lệ Hệ Thống

Nghịch Tỷ Lệ Hệ Thống

Tác giả:

Lượt xem:

1,740

Trạng thái:

Đang cập nhật

Nguồn Truyện:

Truyện YY

Trong tay có hệ thống, thiên hạ toàn của ta.

Hệ thống tu luyện, bàn tay vàng,...ti tỉ loại hệ thống đều có rồi. Nhưng ngươi đã nghe qua tên bản hệ thống chưa??? Bản hệ thống đại danh đỉnh đỉnh tên là NGHỊCH TỶ LỆ HỆ THỐNG"

Dư Thu: "Hãy cho ta bí tịch khó luyện thành nhất!"

"Đinh! Nghịch Tỷ Lệ Hệ Thống chạy, tu luyện tỷ lệ thành công từ 0.001% biến thành 99.999% "

Đây là hệ thống mà Dư Thu sở hữu, Nghịch Tỷ Lệ Hệ Thống, khiêu chiến những sự việc khó khăn nhất. Ở trước mặt hắn, khó khăn không phải là vấn đề, đơn giản mới là vấn đề


Bình luận truyện