Thông tin truyện Lớp Học Ma Ám

Lớp Học Ma Ám

Tác giả:

Lượt xem:

1,742

Trạng thái:

Đang cập nhật

Nguồn Truyện:

Sàn Truyện
Cậu hỏi tại sao ư?

Rất đơn giản. Vì cậu là người được chọn.
Chỉ cần cậu nhắm mắt, cánh cửa địa ngục sẽ mở ra...

Và nếu cậu cứ tiếp tục nhắm mắt, cánh cửa sẽ tiếp tục mở, mở rất rộng, nuốt trọn tất cả!

Bình luận truyện