Dị Năng Giáo Sư

Ta Quan Trọng Hơn Cha Ngươi (2)


trước sau


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!