Dị Năng Giáo Sư

Đây Là Vấn Đề Nguyên Tắc (2)


trước sau


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!