Dị Năng Giáo Sư

Ta Chỉ Nói Lời Giữ Lời Với Con Người (2)


trước sau


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!