Dị Năng Giáo Sư

Đã Lâu Không Gặp Thật Nhưng Nhớ (2)


trước sau


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!