Dị Năng Giáo Sư

Kẻ Ngu Suy Nghĩ Ngàn Lần, Tất Có Một Lần Đúng (1)


trước sau


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!